Śladami Fritza Weidnera

   21 lipca 2010 roku nasze stowarzyszenie przeszło około 15 km tropem wybitnego twórcy wielu kamienic w Bydgoszczy. Zaczęliśmy od ulicy Wileńskiej 6, gdzie mieszkał bydgoski matematyk Marian Rejewski (na ścianie znajduje się pamiątkowa tablica). Później dotarliśmy na Śniadeckich 29 i 4, Pomorską 35, Gdańską 10, 28, 42, 79, 91, 119 - tu mieszkał Antoni Chołoniewski autor "Ducha dziejów Polski" (na ścianie znajduje się pamiątkowa tablica), Plac Wolności 3, Plac Teatralny 4 (Bank Pekao SA - dawny dom handlowy), Staszica 3 (Akademia Muzyczna), 20 stycznia 1920 r. 7, 19, Cieszkowskiego 13, 22

"Urodzony 13 marca 1863 r. w Nowym Drezdenku koło Drezdenka nad Notecią.Od początku lat 80. XIX wieku mieszkał i kształcił się w Berlinie. W 1896 r. na polecenie zwierzchników przybył do Bydgoszczy, aby kierować pracami przy zakładaniu miejskiej kanalizacji.Weidner zauważył niebawem, że aktywność budowlana w rozwijającym się mieście daje duże pole do działania dla ludzi pełnych pomysłów. Po zakończeniu kontraktu osiadł w Bydgoszczy na stałe i rozpoczął owocną działalność jako architekt.
  Prowadził biuro architektoniczne. Znany był jako projektant, członek zarządu Towarzystwa Technicznego w Bydgoszczy, na którego spotkaniach wygłaszał referaty na tematy dotyczące teorii sztuki i architektury. Od reszty bydgoskiego środowiska odróżniała go ambicja i poczucie artystycznej misji. Wkładał sporo sił w studiowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych kierunkach w architekturze i sztukach plastycznych.
  Głównymi cechami jego twórczości było: kategoryczne odrzucenie tradycyjnej, historyzującej formy architektonicznej, poszukiwanie nowego, własnego stylu, dążenie do wolności artystycznej polegającej na uwolnieniu się od mód i poglądów opinii publicznej.
  Pierwsze bydgoskie projekty Fritza Weidner'a utrzymane były w dość konwencjonalnej stylizacji neobarokowej, od 1897 r. przeszedł na styl historyzmu malowniczego, a następnie secesji i modernizmu. Weidner ustalił w 1903 r. kształt architektoniczny (Landhaus) i kierował pracami przy tworzeniu urzędniczego osiedla domów jednorodzinnych w podbydgoskiej gminie Bielawy, zaangażował się w bydgoski ruch „miasto-ogród”, a także uczestniczył w powstawaniu pierwszego bydgoskiego budynku żelbetowego, zaprojektowanego przez berlińskiego architekta Otto Walthera (obecny Dom Towarowy „Jedynak” przy ul. Gdańskiej 15).
  W czasie I wojny światowej, uczestniczył odbudowie ze zniszczeń wojennych Flandrii oraz wschodniopruskich miast Ełku i Giżycka. Do 1937 roku mieszkał w Bydgoszczy, później w Hamburgu. Zmarł 16 X 1950 r. w Poczdamie." - źródło wikipedia.pl

Fritz Weidner mieszkał przy ulicy Dworcowej 73. Zaprojektował także kamienicę  u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Dworcowej (na zdjęciu po lewej, Dworcowa 71). Obecnie znajduję się tu budynek z lat 60'. Siedziba Invest Bank. Na końcu ulicy widać Dworzec PKP. Zdjęcie wykonane technologią fotochromu. Rok 1915.